Dairy Power System napowietrzania gnojowicy

Najbezpieczniejsze rozwiązania w zakresie zarządzania obornikiem

Wyeliminuj niebzpieczne gazy, takie jak siarkowodór, towarzyszące mieszaniu obornika.

Lider rynku w zarządzaniu szlamem, z ponad 3000 systemów działających na całym świecie

Idealny dla:

  • Zarządzanie gnojowicą bydlęcą, wieprzową i drobiową

  • Oczyszczalnie i tereny przemysłowe

  • Zbiorniki betonowe, magazyny gnojowicy i laguny

  • Jednolita konsystencja i równomierna dystrybucja

  • Wprowadzenie opłacalnych metod uprawy

Skontaktuj się z nami już dziś!


Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej, w jaki sposób produkty Dairy Power mogą pomóc Twojej farmie.